Kulturförening Bikupan i Bjurholm, bildades 2004. Vår verksamhet vilar på flera ben.
Vi är tillsammans med kommunen huvudansvarig för kultur- och musikskolan i Bjurholms kommun.
Vi håller på att samla material för att färdigställa en bok och Bjurholms historia från 1906.
Föreningen har en stor fotosamling med gamla och nya bilder i sin ägo.
Föreningen är medverkande vid olika arrangemang i kommunen.
Från 2008 är föreningen också en teaterförening.